?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> |站q程的一些杂?/title> <head> <meta name="author" content="南通网站徏?南通网l公?南通网站制?南通做|站-http://www.1346373.live" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <META name=Copyright content="www.1346373.live"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.wzbhl.com/favicon.ico"> <link href="/style/css/main.css" rel="stylesheet" type="/text/css" /> <script type="text/javascript" src="/style/js/jquery-1.9.1.js"></script> <script type="text/javascript" src="/style/js/1189670388.js"></script> <script type="text/javascript" language="javascript"> /* * 讄最宽? * objQjavaScript节点对象 * widthQ数? */ function setMinWidth(obj, width) { obj.style.width = (document.body.clientWidth < width) ? width + 'px' : document.body.clientWidth + 'px'; } /* * 讄最大宽? * objQjavaScript节点对象 * widthQ数? */ function setMaxWidth(obj, width) { obj.style.width = (obj.clientWidth > (width - 1)) ? width + "px" : "auto"; } window.onload = function () { $('#index_banner').children('li[class^=num0]').each(function () { setMinWidth(this, 1000); }); }; window.onresize = function () { $('#index_banner').children('li[class^=num0]').each(function () { setMinWidth(this, 1000); }); }; var t = n = 0, count; $(document).ready(function () { //banner $("#index_banner li[class^=num0]").each(function (index) { $(this).bind('mouseover', function () { atoonmouseover(this); }); $(this).bind('mouseout', function () { atoonmouseout(this); }); }); count = $("#index_banner li[class^=num0]").length; $("#index_banner li[class^=num0]:not(:first-child)").hide(); $("#index_circle a").click(function () { var i = $(this).attr('title') - 1;//获取Li元素内的|?Q?Q?Q? n = i; if (i >= count) return; $("#index_banner li[class^=num0]").filter(":visible").fadeOut(500).parent().children().eq(i).fadeIn(1000); $(this).addClass('orange').siblings().removeClass('orange'); }); t = setInterval("showAuto()", 10000); $("#banner").hover(function () { clearInterval(t) }, function () { t = setInterval("showAuto()", 10000); }); }); function showAuto() { n = n >= (count - 1) ? 0 : ++n; $("#index_circle a").eq(n).trigger('click'); } </script> <style type="text/css"> .axx{padding:1px 7px;border-left:#cccccc 1px solid;} a.axx:link,a.axx:visited{text-decoration:none;color:#fff;line-height:12px;font:9px sans-serif;background-color:#666;} a.axx:active,a.axx:hover{text-decoration:none;color:#fff;line-height:12px;font:9px sans-serif;background-color:#999;} .bxx{padding:1px 7px;border-left:#cccccc 1px solid;} a.bxx:link,a.bxx:visited{text-decoration:none;color:#fff;line-height:12px;font:9px sans-serif;background-color:#D34600;} a.bxx:active,a.bxx:hover{text-decoration:none;color:#fff;line-height:12px;font:9px sans-serif;background-color:#D34600;} </style> </head> <body> <div class="top1"> <div class="top1_1"> <div class="huanying">南通网站徏设,南通网站制作推q优?<a href="http://www.051311.com/">虚拟L</a>——南通网l服务品牌! </div> <div class="weibo"> <a href="/view72-385.html" class="about" title="关于正?>关于正?/a><a href="/view72-453.html" class="cont" title="联系我们">联系我们</a><a href="/list73.html" class="new" title="公司新闻">公司新闻</a><a href="/view72-553.html" class="fukuan" title="付款方式">付款方式</a><a class="tengxun" title="微信q_">微信q_</a><a class="xinlang" title="云主机站">云主机站</a> </div> </div> </div> <div class="top22"> <div class="top2"> <div class="logo"><a href="/index.html" title="10q恪守南通网站徏设,|站制作业务Q是南通网站徏讑օ司,南通网站制作公司的领头?></a> <div class="biaoyu">南通网站徏讑֓牌?br>12q徏站经验,客户过3000家?br>专业品质Q服务至上,诚信为本Q恪守信誉?/div> </div> <div class="tel">            <font size="5">固定电话Q?513-89089492</font><p>            <font size="5">Ud手机Q?36-5627-5592</font></div> </div> </div> <div class="nav"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/index.html" class="sy" target="_self" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="/list113.html" target="_self" title="|站制作">|站</a></li> <li><a href="/view137-544.html" target="_self" title="|站优化">|站优化</a></li> <li><a href="/view113-565.html" target="_self" title="手机|站">手机|站</a></li> <li><a href="/view138-561.html" target="_self" title="400电话">400电话</a></li> <li><a href="/view138-557.html" target="_self" title="域名注册">域名注册</a></li> <li><a href="/view138-558.html" target="_self" title="虚拟L">虚拟L</a></li> <li><a href="/view138-559.html" target="_self" title="企业邮箱">企业邮箱</a></li> <li><a href="/view138-560.html" target="_self" title="服务?>服务?/a></li> <li><a href="/pic139.html" class="last" target="_self" title="成功案例">成功案例</a></li> </ul> </div> </div> <div class="web"> <div class="web_yw">News Center</div> <div class="web_ch">新闻中心</div> <div class="fenxiang"> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools_32 get-codes-bdshare"> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <span class="bds_more"></span> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="/bdshare_js" data="type=tools&uid=0"></script> <script type="text/javascript" id="/bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> </div> </div> <div class="fenlei"> <div class="fenlei1"> <a href="/list73-401.html" class="" title="行业动?>行业动?/a> <a href="/list73-443.html" class="" title="公司新闻">公司新闻</a> <a href="/list73-550.html" class="select" title="建站知识">建站知识</a> <a href="/list73-552.html" class="" title="优化技?>优化技?/a> <a href="/list73-554.html" class="" title="帮助中心">帮助中心</a> <a href="/list73-566.html" class="" title="客户见证">客户见证</a> </div> </div> <div class="pic"> <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="40" align="center" style="border-bottom:1px dotted #CCCCCC"><span style="font-size:14px; color:red"><b>|站q程的一些杂?/b></span></td> </tr> <tr> <td align="left" valign="top"> <br /> <table> <tr> 随着互联|的普及Q指遍布、遍及於一?Q网站徏讄发展也是日新月异Q许多商Ӟ企业公司都以|站为展C^台?a title='南通网l公? href='http://www.1346373.live'>南通网l公?/a>成立?002q?月,注册资金500万元。网站徏讄有效开展,也得网站徏讄Z也ȝ出很多可以借鉴(ji؈ jiàn)的经验(experience)?br><p style="text-align:center"><img title="|站q程的一些杂? alt="|站q程的一些杂? src=" http://img.huanlj.com/up/20170421/e7c1e12ad10af3f09d1617d4f45431e2_mark.jpg "></p>首先Q网站徏设不是一y而就(比喻事情轻而易举、一下子成?的工E。南通网l公司成立于2002q?月,注册资金500万元。当然也没有伸手x的事情,q样速成的根?基础)也是不牢靠的。因此,|站需要一个不断长期坚持的q程。要不断坚持Q不能因为碰C些问题就攑ּ。成功不外乎 ;坚持、坚持、再坚持 ;。无论网站有没有量(单位:立方cxU?Q无论百度能不能扑ֈ我的|站Q一直在坚持做,默默的坚持,才能让你守得云开见月明?br>|站的有效执行,每天打开电脑必做的就是打开|站览和更新文章,把自q执业心得、感悟、写的文章上?Upload)到网站上Q网站徏设说是有成功的经验借鉴Q但是也是以坚持为基的?a title='南通网站制? href='http://www.1346373.live'>南通网站制?/a>定制|上商城pȝQ适合|上开店经营、高品质贸易公司{。细致精的创意设计、徏立与众不同的产品营销|站。捷径实际上q不是什么捷径,唯有t实做事、老实做hQ坚持、坚持、再坚持才是成功之道?br>其次Q网站徏讄Ҏq是要坚持网站内容ؓ王,客户需求ؓW一的原则。南通网l公司经q近10q的努力Q正通网l已l成为南通市互联|行业一优秀品牌企业。把用户需要的最C息和最惌决的问题Q当作网站徏讑֒指导你去工作的导向,q样你的|站才会收到xQ才会让用户讉K体验到更多的实用性。这也就辑ֈ了客户需求的初步满Q也是网站徏讄一个良好开端?br>最后,是一个时间和心力的投入?a title='南通SEO' href='http://www.1346373.live'>南通SEO</a>是一U利用搜索引擎的搜烦规则来提高目的网站在有关搜烦引擎内的排名的方式。网站徏设时一个比较繁?f֙n suǒ)的过E,旉、费用等投入对于|站来讲Q也是必不可的。网站徏N了要做好目标(cause)对象定位之外Q网站的风格、样式和|站人员q行了很多次的沟通,q对|站q行了多ơ改版,q都需要时间和费用的投入。最为基的是我们要保持网站正帔R效(指效能高的)的工作效?efficiency)。服务器的稳定(解释:E_安定Q没有变?和速度也是|站较ؓx的一斚w?br>q些|站的基工作和问题都是值得注意的,在网站徏设之初如果有了良好的方向Q便能ɾ|站事半功倍?br><br> </tr> </table></td> </tr> </table> </div> <div class="xian" style="margin-top:15px"></div> <div class="dibu_xian"></div> <div class="footbg" style="height:238px;"> <div class="dibu"> <div class="dibu1"> <a href="view72-385.html" title="公司?>公司?/a> | <a href="pic139.html" title="客户案例">客户案例</a> | <a href="view72-453.html" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="view72-553.html" title="付款方式">付款方式</a> | <a href="list73.html" title="正通新?>正通新?/a> | <a href="view72-460.html" title="人才招聘">人才招聘</a> | <a href="" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="sitemaps.xml" title="|站地图">sitemaps.xml</a> | <a href="sitemap.html" title="|站地图">sitemap.html</a> | <a href="baidunews.xml" title="|站地图">baidunews.xml</a> </div> </div> <div class="banquan"> <div class="banquan1"> <div class="foot"> <dl> <dd>|站</dd> <dt><a href="/view113-409.html" title="基础型网?>基础型网?/a></dt> <dt><a href="/view113-410.html" title="企业宣传|站">企业宣传|站</a></dt> <dt><a href="/view113-528.html" title="品牌创意|站">品牌创意|站</a></dt> <dt><a href="/view113-536.html" title="整合营销|站">整合营销|站</a></dt> <dt><a href="/view113-538.html" title="电子商城|站">电子商城|站</a></dt> <dt><a href="/view113-565.html" title="手机|站">手机|站</a></dt> <dt><a href="/view113-568.html" title="FLASH动画型网?>FLASH动画型网?/a></dt> </dl> <dl> <dd>|络营销与推q?/dd> <dt><a href="/view137-544.html" title="|站优化">|站优化</a></dt> <dt><a href="/view137-555.html" title="|站整合营销">|站整合营销</a></dt> <dt><a href="/view137-556.html" title="|站推广">|站推广</a></dt> </dl> <dl> <dd>互联|?/dd> <dt><a href="/view138-557.html" title="域名注册">域名注册</a></dt> <dt><a href="/view138-558.html" title="虚拟L">虚拟L</a></dt> <dt><a href="/view138-559.html" title="企业邮箱">企业邮箱</a></dt> <dt><a href="/view138-560.html" title="服务?>服务?/a></dt> <dt><a href="/view138-561.html" title="400电话">400电话</a></dt> </dl> <dl style="margin-right:0;"> <dd>关于正?/dd> <dt><a href="/view72-385.html" title="公司?>公司?/a></dt> <dt><a href="/view72-453.html" title="联系我们">联系我们</a></dt> <dt><a href="/list72-460.html" title="人力资源">人力资源</a></dt> <dt><a href="/view72-553.html" title="付款方式">付款方式</a></dt> <dt><a href="/pic72-567.html" title="公司资质">公司资质</a></dt> </dl> </div> <div class="foot_cont"> <a href="http://www.1346373.live" title="南通网站徏?南通网l公?南通网站制?南通做|站"><span style="color:#fff; font-size:14px;">南通正通网l科技有限公司</span></a> 版权所?003-2020<br /> 电话Q?font size="+2" color="#FFFF00">13656275592  051389089492</font><br /> 咨询QQQ?font color="#FFFF00">623053518</font><br /> 地址Q中国江苏南通崇川区孩儿巷北路阳光花园对?<a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">南通网站徏?/font></strong></a><font color="#FFFFFF"><br /> </font> <a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">南通网l公?/font></strong></a><font color="#FFFFFF"> </font> <a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">南通SEO</font></strong></a><font color="#FFFFFF"> </font> <a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">南通做|站</font></strong></a><font color="#FFFFFF"> </font> <a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">南通网站制?/font></strong></a><font color="#FFFFFF"> </font> <a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">门做网?/font></strong></a> <a href="http://www.1346373.live" target="_blank"><strong><font color="#FFFFFF">门|站</font></strong></a> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/16862801.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?16862801" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/16862801.asp" style="border:none" /></a></noscript> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("<span id='cnzz_stat_icon_1260244666'></span><script src='" + cnzz_protocol + "s95.#/z_stat.php?id=1260244666&show=pic' type='text/javascript'></script>"));</script> </div> </div> </div> </div> <link href="/kefu/1/style.css?v=1" rel="stylesheet" type="/text/css" /> <div id="kefu1"> <div class="cs_close"><a href="javascript:;" onClick="$('#kefu1').fadeOut()"><span>关闭</span></a></div> <div class="cs_tel"></div> <div class="cs_tel_ct"> <span class="cs_tel_num">13656275592</span> 工作日:9:00-18:00<br /> 周 六:9:00-18:00<br /> </div> <div class="cs_spr"></div> <div class="cs_online"></div> <div class="cs_online_ct"> <div class="cs_online_qq">  <a target=blank ><img border="0" SRC="https://wpa.qq.com/pa?p=1:623053518:1" alt="点击q里l我发消?></a>销售客?/div> <div class="cs_online_qq">  <a target=blank ><img border="0" SRC="https://wpa.qq.com/pa?p=1:1411629367:1" alt="点击q里l我发消?></a>销售客?/div> <div class="cs_online_qq">  <a target=blank ><img border="0" SRC="https://wpa.qq.com/pa?p=1:623053518:1" alt="点击q里l我发消?></a>技术支?/div> <div class="cs_online_qq">  <a target=blank ><img border="0" SRC="https://wpa.qq.com/pa?p=1:623053518:1" alt="点击q里l我发消?></a>|站备案</div> </div> <div class="cs_qcode"><img src="/kefu/1/weixin_code.jpg" width="120" height="120" title="用手机微信扫一? /></div> <div class="cs_spr"></div> </div> <div class="footgg"> 免费咨询Q业务QQ:623053518     24时Ud电话Q?3656275592 </div> <div class="youqing"> <div class="banquan1 link"> 友情链接Q?<a title="高端|站" target="_blank">高端|站</a> <a title="镇江|站" target="_blank">镇江|站</a> <a title="成都做网? target="_blank">成都做网?/a>| <a title="无锡环氧地坪" target="_blank">无锡环氧地坪</a>| <a title="苏州环氧地坪" target="_blank">苏州环氧地坪</a> <a title="苏州环氧地坪" target="_blank">苏州环氧地坪</a>| <a title="都江堰网站徏? target="_blank">都江堰网站徏?/a>| <a title="大邑|站" target="_blank">大邑|站?/a>| <a title="齿条" target="_blank">齿条</a>| <a title="苏州环氧地坪" target="_blank">苏州环氧地坪</a> <a title="无锡环氧地坪" target="_blank">无锡环氧地坪</a> <a title="如皋会计培训" target="_blank">如皋会计培训</a> <a title="南通井? target="_blank">南通井?/a>| <a title="q州|站优化公司" target="_blank">q州|站优化公司</a>| <a title="南通物业公? target="_blank">南通物业公?/a>| <a title="酒店布草" target="_blank">酒店布草</a>| <a title="北京|站公司" target="_blank">北京|站公司</a>|  <a title="营销型网站徏? target="_blank">营销型网站徏?/a>| <a title="营销型网站徏? target="_blank">营销型网站徏?/a>| <a title="江苏消防工程" target="_blank">江苏消防工程</a>| <a >癑ֺ关键词排?/a> <a > 大连|站</a> <a >泰州环氧地坪</a> <a > 无锡环氧地坪</a> <a >江阴环氧地坪</a> <a >郑州|站</a> <a >诸城|站</a> <a >q州|站优化</a> <a >西安|站</a></a> <a >q云港网l公?/a></div> <a >q云港徏|站公司</a></div> </div> <script type="text/javascript" src="http://v3.jiathis.com/code/jiathis_r.js?type=left&btn=l3.gif" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript" src="http://v1.ujian.cc/code/ujian.js?type=slide"></script> <a >南通防水补?/a> <a > 南通水电安?/a> <a >南通家늻?/a> <a >南通管道疏?/a> <a >q儿园三件套批发</a><div id="daiyanbao_com_content" closerate="2" playrate="0" style="position: fixed;_position: absolute;text-align: left;overflow: visible;bottom :0;left:0;display:block; z-index:999;"> <script src="http://res.daiyanbao.com/freevideojs/hy2014_2/1/13656275592.js"></script> </div> <script src="style/mz-packed.js" type="text/javascript"></script> <link rel="stylesheet" href="style/MagicZoom.css" type="text/css" media="screen" /> <a href="http://www.1346373.live/"><span class="STYLE1">25ѡ5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.237884.tw">տ3Ƽ</a> <a href="http://www.lzviav.tw">11ѡ5ţ</a> <a href="http://www.747564.tw">ɽȺӢ20ѡ5淨</a> <a href="http://www.158008.tw">ʱʱʿʱ</a> <a href="http://www.583882.tw"></a> <a href="http://www.241005.tw">ʡ11ѡ5</a> <a href="http://www.kessva.tw">2019Ů</a> <a href="http://www.890361.tw">տ3°汾</a> <a href="http://www.060552.buzz">11ѡ5</a> <a href="http://www.518897.tw">㽭ֻ11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.houicq.tw">10ǰжǮ</a> <a href="http://www.707227.tw">ʱʱˮֻ</a> <a href="http://www.947425.tw">Ѷֲַʼջdx12</a> <a href="http://www.evento.tw"> ʳ Ϣ</a> <a href="http://www.412172.tw">ڻʹ</a> <a href="http://www.495588.tw">Ը7ۺͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>